Znajdź firmę lub wykonawcę w powiecie Chełmskim

Dołącz do lokalnych przedsiębiorców!
Jesteśmy wiodącym renomowanym producentem Urządzeń do badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Urządzenia i zestawy do badania wydajności hydrantów są naszym autorskim rozwiązaniem i posiadają deklaracje producenta natomiast parametr K dyszy pomiarowej posiada udokumentowaną wartość w postaci dokumentacji wydanej przez LABORATORIUM INSTYTUTU INŻYNIERII CIEPLNEJ I PROCESOWEJ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. RENOMOWANY PRODUCENT URZĄDZEŃ DO BADANIA WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW – ZESTAWY DO BADANIA WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW Dysze pomiarowe oraz kolektory pomiarowe urządzeń produkowane są w najwyższym standardzie dokładności zgodnie z normą ISO 2768-1 oraz w klasie tolerancji m. Nasze produkty przed wprowadzeniem do obrotu badane są i wzorcowane na aparaturze kontrolno-pomiarowej posiadającej świadectwa wzorcowania GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR.